s.v. DelftSki
logo delft ski Skilift Delft Ski

Aanmelden Lidmaatschap en zomer training 2019

 

Contributie van 1 okt. 2018 tot 30 sept. 2019  € 20,00 pp;

(Indien u al lid bent is de contributie reeds betaald bij aanvang van het winterseizoen en kan volstaan worden met alleen naam en adres
Voorletters
Roepnaam
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
E-mail
Iban rekeningnummer.
Ten name van
Training Dinsdag 02-04-2019 t/m 24-09-2019
Training Donderdag 04-04-2019 t/m 26-09-2019
Ingeval van nieuw lid: Contributie per jaar per persoon 20,00 euro

Ik meld bovengenoemde persoon aan als lid van DelftSki. In geval u nieuw lid bent en voor de trainingen inschrijft verleen ik het bestuur van DelftSki machtiging tot incasso van de :

  • Contributie(s)  (voor onbepaalde tijd, tot schriftelijke c.q. per e-mail opzegging van lidmaatschap)
  • Trainingsbijdrage(n) voor het zomerseizoen 2019
 
 
Inschrijvingsvoorwaarden
 

Vanaf 25 mei 2018 is de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ in werking getreden. Om te voldoen aan de AVG  is een zogeheten Privacyverklaring opgesteld. In deze Privacyverklaring is omschreven hoe de vereniging DelftSki omgaat met privacy- gevoelige informatie die de leden aan de vereniging hebben verstrekt. De ‘Privacyverklaring’ is openbaar en is in zijn geheel geplaatst op onze website www.delftski.nl . Door in te schrijven aan de training, zowel als nieuw of bestaand lid, stemt u in met hetgeen in de privacyverklaring is gesteld.


Bij de inschrijvingen voor de winter en de zomertrainingen houdt Delftski financieel rekening met een minimum aantal van 12 betalende deelnemers;

 

  • Het vaststellen van het definitieve aantal deelnemers aan een training wordt vastgesteld 1 maand na de start van het seizoen. Derhalve dus  per 1 november  en 1 mei.
  • Bij onvoldoende  deelneming (onder de 12 deelnemers) kan de betreffende training voor dit seizoendeel ( winter/zomer) worden afgelast, dan wel wordt een passend alternatief aangeboden, indien mogelijk, in de vorm van samenvoeging van twee groepen of overstap naar andere trainingsdag.
  • Bij volledige afgelasting zal reeds betaalde trainingsbijdrage worden terugbetaald met aftrek van het aantal ontvangen trainingen.
  • Bedraagt het gezamenlijk aantal ingeschreven deelnemers 25 of meer, dan zal een tweede trainer worden ingezet.  

 

Trainingen gaan in principe altijd door, met uitzondering van de nationale en algemene erkende feestdagen (Hemelvaartsdag, Koningsdag, 1e Kerstdag, enz.)

 

 

 

 

Het verstrekken van onjuiste gegevens is strafbaar.
Misbruik zal worden gemeld aan de betreffende instanties.

Akkoord
Opmerking